toppbildmyrmalmen101[1].jpg

Myrmalmen 10

Fastigheten är belägen på Holmens industriområde i Örebro.

Byggnaden vetter mot Hedgatan som ansluter till norra infarten E18/E20. Området domineras av lätt industri och lager.