lingonet[1].jpg

Lingonet 3

Handelsfastighet i Motala, byggnaden uppförded 2007, och är uthyrd till 2 hyresgäster, Motala Färghus AB (Colorama) samt LKP Inredningar AB (Sova).