Slånbäret2-1.jpg

Slånbäret 2

Handelsfastighet i Motala vilken uppfördes 2016 och fullt uthyrd till Dollarstore