Förvaltning

Estea tillhandahåller en fullskalig förvaltningsorganisation 

Genom uppdragsavtal levererar Estea delar av eller komplett förvaltning av fastigheter och fastighetsbolag samt administration av investerat kapital. Sedan 2015 har Estea tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”) Läs mer om tillstånden

Esteas-fastighetsbestånd.jpg
Fastighetsförvaltningen utgör en central och viktig del i vår verksamhet, där varje fastighet och hyresgäst har unika förutsättningar. För att ku...
Fastighetsbestånd_Toppbild.jpg
Estea har en fullskalig förvaltningsorganisation inom portföljförvaltning. Estea levererar tjänster inom b.la. bokföring, finansiell planering, a...