Fastighetsbestånd_Toppbild.jpg

Portföljförvaltning

Estea har en fullskalig förvaltningsorganisation inom portföljförvaltning.

Estea levererar tjänster inom b.la. bokföring, finansiell planering, affärsutveckling, budget, utbetalningar, fakturering, central fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och regulatoriska frågor. Det innebär att vi har löpande kontakt med bl.a. hyresgäster, leverantörer, investerare och myndigheter, vilket ger oss god kunskap och information om hyresgästers behov, uppdragsgivares behov och fastigheternas utveckling.