Möllan 1

title

Fastigheten är belägen i korsningen av Kymlingelänken och Hjulstavägen med adress Rinkebysvängen 70. Fastigheten är idag taxerad som en specialenhet/vårdbyggnad med typkod 823 och Stockholms Läns Landsting och Aleris är två av de största hyresgästerna.

Snabbfakta
FastighetsbeteckningMöllan 1
Byggnadsår1991
Kontor (kvm)1847
Vård (kvm)10106
Total area (kvm)11953
NAV-värde och ack. ränta
NAV115,6%
Ackumulerad ränta31,5%

Beräknat: 2020-06-30 NAV enligt senaste rapport.
Ackumulerad ränta sedan startdag.

Bilder från Möllan 1

Tegelsten
01Tegelsten
Betong
02Betong
Plexiglas
03Plexiglas