Forskaren - ett nav för innovation

Kontakta oss idag för flexibla labb- och kontorslokaler

Goda utvecklingsmöjligheter och kollaborativa labblokaler skapar gynnsamma förutsättningar för möten och stärkande samarbeten i en innovativ life science-miljö.

Forskaren ligger centralt i Nordens största life science-­kluster med ­företag inom biotech, medtech och läkemedels­företag samt universitets­sjukhus. Fastigheten har nära anslutning till E22 och det är bara 6 minuter till Lund C med spårvägen som går utanför. ­

Nu finns lediga lokaler
Fastigheten tillhandahåller toppmoderna laboratorie­lokaler och hyresgästanpassade kontorslokaler. Här kan ditt företag bli en del av ett nav för innovation. Tillsammans med Estea ges här unika möjligheter att utforma en plattform för dit företag att växa. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Läs mer i vår presentation.

Omfattande satsningar har gjorts på ”Kunskapsstråket”, en sträcka från centrala Lund via Lunds Tekniska Högskola och Ideon till den expansiva nya stadsdelen Brunnshög, med en unikt hög koncentration av forskningsdrivna företag och utbildningsinstitutioner.

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Mikael Fornaeus
Property Portfolio Manager

0730 75 44 11
mikael.fornaeus@estea.se

I händelsernas centrum

Mycket är på gång i kunskapsstråket. Områdets unika kunskaps- och innovationsmiljöer ska förädlas genom förtätning och öppnande av nya verksamheter längs tydliga stråk och noder.

Kvarteret kring Forskaren kommer under Esteas ledning att vara en framträdande del i utvecklingen i området, till fördel för våra hyresgäster.

Regionen ligger i hjärtat av det s.k. Medicon Valley som är nordens största life science-kluster med fler än 350 biotech, medtech och läkemedelsföretag och nio universitetssjukhus. Totalt sysselsätts ca 44 000 anställda inom life science och 14 600 anställda inom forskning och utbildning inom området.

Öresundsregionen är en dynamisk och starkt växande samarbetsregion som omfattar Skåne och östra Danmark med omkring 4,1 miljoner invånare, 170 000 studenter och 18 200 personer som dagligen pendlar över Öresundsbron.