Fören 3.JPG

Fören 3

Fastigheten Fören 3 är belägen på Orrholmen i centrala Karlstad och innehåller huvudsakligen ett äldreboende som uthyrts till Ambea under ett 15-årigt hyresavtal.