ANnanvoild.jpg

Skörden 3

Fastigheten Skörden 3 är belägen i Nacksta i Sundsvall och innehåller huvudsakligen äldreboende. Största hyresgäst är Sundsvalls kommun.