BromsenKarlstad.png

Bromsen 6

Fastigheten Bromsen 6 är belägen i Våxnäs industriområde och inrymmer i huvudsak lageryta, en mindre butik och kontor. Största hyresgäst är Karlstad Kommun.