Hemlingby-71_4.jpg

Hemlingby 71:4

Fastigheten Hemlingby 71:4 uppfördes 2001 och en ombyggnation genomfördes 2005. Fastigheten inrymmer idag hyresgästen Europeiska Motor AB som bedriver bilförsäljning under Toyotas varumärke.