Orren-2-3.jpg

Orren 2-3

Byggnaden uppfördes 1970 och har renoverats löpande, senast i samband med att hyresgästen TioHundra AB flyttade in 2012. TioHundra AB är ett vårdbolag som ägs till lika delar av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.