avatarfemale.png

Charlotte Söderholm

Fastighetsförvaltare

08-679 05 00
073-021 19 66
charlotte.soderholm@estea.se

Charlotte är anställd på Estea sedan 2019

Charlotte är fastighetsförvaltare med ansvar för delar av Esteas fastighetsbestånd samt kontakter med hyresgäster, leverantörer och myndigheter. Charlotte ansvarar också för övrig administration vilket tillhör det löpande arbetet på förvaltningsavdelningen. Charlotte kommer senast från Stockholms Läns Landsting där hon jobbade som förhandlare.