Jockum.jpg

Styrelseordförande Jockum Beck-Friis

Arbetande Ordförande

08-679 05 00
0708-73 19 71
Jockum.beck-friis@estea.se

Jockum Beck-Friis - Född 1950 Styrelseordförande sedan 2002

Jockum Beck-Friis är grundare av Estea AB. 

Jockum är engagerad i den strategiska utvecklingen av verksamheten samt löpande dialog och kommunikation med investeringskunder. Jockum har ett betydande affärsnätverk inom finans- och fastighetsbranschen. Tidigare verksam på ledande positioner inom bl.a. SEB, Lundbergs och Securum. Jockum har en fil. kand. från Stockholms Universitet.

Pågående styrelseuppdrag: Estea AB inkluderat Esteas dotterbolag samt Eriksson & Ekberg AB, WSG Intressenter AB, Värmlands Säby Gård.