Linda är anställd på Estea sedan 2018

Linda jobbar på ekonomiavdelningen med primära arbetsuppgifter inom löpande bokföring, redovisning och aviseringar. Linda har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och kommer närmast från Aura International och Reitan Convenience där hon jobbat med redovisning.