Jan.jpg

Styrelseledamot Jan I Carlsson

Jan I Carlsson, född 1943, Styrelseledamot sedan 2015

Jan I Carlsson har lång erfarenhet av olika operativa tjänster inom Unilever och Tetra Pak. Tidigare verksam som ledamot i IKEA-koncernens styrelse, ledamot i HSBC Private Banking samt deras investeringskommitté, ledamot i Tetra Paks pensionsstiftelse, Unilever Sverige samt advisory board hos Biltema. Övriga uppdrag innefattar ImmoLodge SA och Optimus Human Capital Management.

Jan I Carlsson är oberoende styrelseledamot i förhållande till ägarna i Estea AB