Jan.jpg

Styrelseledamot Jan I Carlsson

Jan I Carlsson, född 1943, Styrelseledamot sedan 2015

Jan I Carlsson har ingått i företagsledningar och styrelser i globalt verksamma storföretag så som Unilever, IKEA och Tetra Pak. Jan har en gedigen erfarenhet såväl inom finans- och fastighetsmarknaden som detaljhandel och logistik i en internationell miljö.

Jan I Carlsson är oberoende styrelseledamot i förhållande till ägarna i Estea AB