Johan Stern - Kontaktbild

Styrelseledamot Johan Stern

Johan Stern, född 1951, Styrelseledamot sedan 2008

Johan Stern var partner i det amerikanska fondbolaget FMG Fundmanagers Ltd under perioden 1999−2003. Dessförinnan verksam inom SEB bland annat som ansvarig för Skandinaviska Enskilda Bankens verksamhet i USA under perioden 1996−1998. 

Pågående styrelseuppdrag: Estea AB inkluderat Esteas dotterbolag, Styrelseledamot i Getinge AB, Elanders AB, Lifco AB, Carl Bennet AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB, Fädriften Invest AB, Carl Bennet Investering AB,  HealthInvest Partners AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB. 

Johan Stern är oberoende styrelseledamot i förhållande till ägarna i Estea AB