Sara är anställd på Estea sedan 2016

Sara jobbar på ekonomiavdelningen med primära arbetsuppgifter inom löpande bokföring, redovisning och aviseringar. Sara har studerat ekonomi på Södertörns Högskola och kommer närmast från ett jobb på ekonomiavdelningen på Åhlens AB.