Kapitaltäckning.jpg

Kapitaltäckning

Mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och förordningen (EU) nr 575/2013 presenteras nedan kvartalsvis information avseende kapitalsituationen i Estea AB. 

 • Estea AB 2015-09-30 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • Estea AB 2015-06-30 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • Estea AB 2015-12-31 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • Estea AB 2016-03-31 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • Estea AB 2016-06-30 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • Estea AB 2016-09-30 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • ESTEA AB 2016-12-31 Offentliggörande av information om kapitaltäckning

  Kapitaltäckning Estea AB

 • ESTEA AB 2017-03-31 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • ESTEA AB 2017-06-30 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • ESTEA AB 2017-09-30 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB

 • ESTEA AB 2017-12-31 Offentliggörande av information om kapitaltäckning.pdf

  Kapitaltäckning Estea AB