Styrelse_Toppbild.jpg

Styrelse

Esteas styrelse består av sex ledamöter och samtliga är valda för perioden fram till årsstämman.

Nedan finns en närmare beskrivning av ledamöterna och deras övriga pågående uppdrag.

Styrelseordförande Jockum Beck-Friis

Arbetande Ordförande

Styrelseledamot Johan Stern

Styrelseledamot Johan Eriksson

VD/CEO & Investeringskommitté

Styrelseledamot David Ekberg

Transaktionschef & Investeringskommitté

Styrelseledamot Jan I Carlsson