Styrelse_Toppbild.jpg

Styrelse

Esteas styrelse består av sex ledamöter och samtliga är valda för perioden fram till årsstämman.

Nedan finns en närmare beskrivning av ledamöterna och deras övriga pågående uppdrag.