Styrelse_Toppbild.jpg

Styrelse

Esteas styrelse består av sex ledamöter och samtliga är valda för perioden fram till årsstämman.

Nedan finns en närmare beskrivning av ledamöterna och deras övriga pågående uppdrag.

Styrelseordförande Jockum Beck-Friis

Arbetande Ordförande

Styrelseledamot Johan Stern

Styrelseledamot Johan Eriksson Rydermark

VD/CEO & Investeringskommitté

Styrelseledamot David Ekberg

VVD/COO & Investeringskommitté

Styrelseledamot Jan I Carlsson

Styrelseledamot Bo Lerenius