Tillstånd-&-Legala-frågor.jpg

Tillstånd & legala frågor

Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”).

Erhållna tillstånd:

  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3:e kap. 1:a § lagen om alternativa investeringsfonder (LAIF)

  • Tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3:e kap. 2:a § första stycket LAIF, samt ta emot medel med redovisningsskyldighet och lämna investeringsråd enligt 3:e kap. 2:a § andra stycket 2 och 4 LAIF.

Länk till FI