Tjänster.jpg

Tjänster

Utöver eget uppsatta fonder samt externa uppdragsavtal gällande förvaltning av direkta och indirekta tillgångar kan Estea erbjuda ett brett spektrum av tjänster. 

Estea kan även erbjuda enskilda investerare förvaltningstjänster avseende fastigheter, i vilket kan ingå diskretionär förvaltning av investeringsportföljer bestående av fastigheter.

Mer om dessa tjänster finns i nedanstående informationsblad.

  • Esteas tjänster som AIF förvaltare.pdf

    AIF Förvaltningstjänster