Estea_Headerbilder_Verksamhet_2015.jpg

Verksamhet

Alla fastighetsinvesteringar som genomförs och förvaltas av Estea AB är arrangerade i separata svenska aktiebolag, så kallade Alternativa Investeringsfonder (AIF). Varje Investeringsfond kan äga en eller flera fastigheter. Genom denna uppdelning blir varje investeringsfond fristående och oberoende av varandra, vilket möjliggör en effektiv hantering av investeringsrisker. Samtidigt kan investeringsfonderna anpassas efter investeringstyp och specifika krav från investerare.

Historik

  • Totalt har Estea avyttrat 17 investeringsfonder sedan 2002, varav den senaste avyttrades i april 2015
  • Ca 7 % i genomsnittlig årlig utbetald ränta
  • Målavkastning ca 10-15 % (”Leveraged IRR”) på samtliga investeringar
  • Faktisk uppnådd genomsnittlig avkastning ca 27% (”Leveraged IRR” viktad efter storlek eget kapital)