Estea_Headerbilder_Verksamhet_2015.jpg

Verksamhet

Alla fastighetsinvesteringar som genomförs och förvaltas av Estea AB är arrangerade i separata svenska aktiebolag, så kallade Alternativa Investeringsfonder (AIF). Varje Investeringsfond kan äga en eller flera fastigheter. Genom denna uppdelning blir varje investeringsfond fristående och oberoende av varandra, vilket möjliggör en effektiv hantering av investeringsrisker. Samtidigt kan investeringsfonderna anpassas efter investeringstyp och specifika krav från investerare.