Ny emission i Estea Omsorgsfastigheter - Start 1 december

Estea AB:s investeringsfond med fokus på vård- och omsorgsfastigheter med väletablerade omsorgsbolag som hyresgäster, genomför en emission för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.  

Teckning i emissionen kan ske mellan 1-9 december. Läs mer om emissionen här.