Estea-toppbild-EVI.jpg

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Emission VI

EN UTDELANDE ALTERNATIV INVESTERINGSFOND MED EXPONERING MOT KOMERSIELLA FASTIGHETER

En investering i svenska fastigheter erbjuder exponering mot en stor och väl fungerande marknad driven av starka fundamenta. Kommersiella fastigheter är ett attraktivt segment, ofta med långa hyresavtal, stabila intäkter och goda möjligheter att utveckla fastigheterna.

Fondens andelar handlas sedan 2015 dagligen på NDX (kortnamn ESTEA KAPBEVIS3) och lämnar en årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalningar, vilket genereras från driftöverskottet i fastigheterna. Sedan starten 2015 till den 30 juni 2018 har det betalats ut 18,9 % i ränta motsvarande 51,6 Mkr. Fondens NAVvärde* uppgick den 30 juni 2018 till 107,4 %. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 juni 2018 till ca 1,3 miljarder kronor.

 • Faktablad Estea SF3 (2018-09-18)

  Faktablad SF3

 • SF3 Anmälningssedel emissionVI

  Anmälningssedel

 • Tilläggsprospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (181015)

  Tilläggsprospekt SF3

 • Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (webbversion)

  Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB 180918

 • Estea_SF3_InfoBroschyr_emVI_2018

  Infobroschyr SF3 emVI 2018