Estea installerar AI-system för energioptimering i Forskaren

01 December, 2022

ImgI fastigheten Forskaren 1, belägen i universitetsstaden Lund, sätter man snart i gång Myrspovens core lösning för energioptimering – myCoreAI. Systemet optimerar värme, kyla och ventilation i byggnaden genom att koppla upp sig mot byggnadens styrsystem, men tar också in annan data såsom väder, energitariffer och pris, energimätare samt mätvärden för temperatur, CO2 och luftfuktighet från inomhussensorer placerade i lokalerna.

-Myrspoven har utvecklat en AI-lösning för energioptimering i byggnader. Lösningen sparar inte bara energi och pengar, utan kan även flytta laster till när energisystemet är mindre belastat, vilket adresserar kapacitetsbristen i nätet likväl som att det minskar nyttjandet av icke förnybara energikällor. Dessa typer av tjänster kan göra fastigheter till en del av lösningen på energikrisen, säger Elin Allison, CMO på Myrspoven.

Efter 30 dagar har myCoreAI lärt sig hur man bäst optimerar just Forskaren 1, och skickar därefter optimerade signaler till byggnaden var femtonde minut för att uppnå bästa möjliga inomhusklimat till minsta möjliga energiförbrukning.

-Vi är glada att berätta att vi på Estea ingått ett samarbete med Myrspoven. Lösningen som vi kommer att förse vår forskningsanläggning med är ett helt rätt steg i omställningen mot en digitaliserad fastighetsbransch, säger Filip Bons Larsson, hållbarhetschef på Estea AB.

Fastigheten Forskaren innehåller labb- och kontorslokaler och ligger utmed det så kallade kunskapsstråket i Lund, i hjärtat av det stora life science-kluster som spänner över Öresundsregionen.