Synpunkter och klagomål

title
title

Vi vill veta din åsikt

På Estea är våra investerares synpunkter viktiga för vår kvalitetssäkring. Nedan följer hur du som investerare kan framföra synpunkter och klagomål samt hur hantering av dessa sker.

Första steget om du som investerare är missnöjd med din investering är att vända dig till den som har hjälp dig att investera i fonden, så som din rådgivare.

Du kan även kontakta Estea AB direkt genom att skriva till Esteas klagomålsansvarige via e-post: klagomal@estea.se, eller via brev till:

Estea AB
Klagomålsansvarige
Box 7135
103 87 Stockholm

Beskriv ditt klagomål utförligt. Du kommer att få en bekräftelse på att ditt klagomål är mottaget och en estimerad behandlingstid samt hur du kommer att få besked om utfallet. Vanligen sker detta skriftligen via e-post för effektivitet och spårbarhet.

Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du vända dig till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm

alternativt:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm