title
title
Aktuellt från Estea
25/3, 20242024
Information om innehav i Slättö Core+
Effektiv vattenhantering är en viktig faktor för hållbar fastighetsförvaltning. Modern teknik kan idag i realtid mäta förbrukning och snabbt upptäcka läckor eller ineffektiv förbrukning så att åtgärder snabbt kan sättas in. Vattenförbrukning är en del av vår analys i varje fastighet.

Esteas fastighetsfonder

Estea erbjuder möjligheten att investera i fastigheter genom våra fonder

Vi skapar värde för samhället och våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur

Läs mer om oss

För att få träd att växa högt och brett krävs en näringsrik jordmån. På samma sätt är det med fastighetsinvesteringar. Vi har all kunskap som krävs för att få dina investeringar att skjuta iväg som ett skott för att sedan på lång sikt växa stabilt.

Läs mer om oss
Läs mer om oss