Estea bidrar till långsiktig samhällsutveckling

title
title

Vi skapar värde för samhället och våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur

Läs mer om oss
Aktuellt från Estea
25/8, 20232023
Estea på Nordic Investment Conference 2023 i oktober
Effektiv vattenhantering är en viktig faktor för hållbar fastighetsförvaltning. Modern teknik kan idag i realtid mäta förbrukning och snabbt upptäcka läckor eller ineffektiv förbrukning så att åtgärder snabbt kan sättas in. Vattenförbrukning är en del av vår analys i varje fastighet.

Esteas fastighetsfonder

Estea erbjuder möjligheten att investera i fastigheter genom våra fonder

Fond i rampljuset

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Fonden Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är inriktad på vård- och äldreboenden. Segmentet kännetecknas av väletablerade hyresgäster, långa hyresavtal och stor efterfrågan.

Snabbfakta
NamnEstea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Start2019
Löptid5 år
Målavkastning8-10 procent per år
Ränta4 procent per år med kvartalsvis utbetalning*
NoteradNasdaq Stockholm
Antal fastigheter46
Total area (kvm)86 562 kvm
*Ackumuleras från och med 10 april 2023 för utbetalning vid senare utvisat tillfälle
Nyckeltal
NAV98,2 procent

Uppgifter per 2023-09-30. Nyckeltal baseras på data från senast publicerad rapport.

För att få träd att växa högt och brett krävs en näringsrik jordmån. På samma sätt är det med fastighetsinvesteringar. Vi har all kunskap som krävs för att få dina investeringar att skjuta iväg som ett skott för att sedan på lång sikt växa stabilt.

Läs mer om oss
Läs mer om oss