Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

title

Estea Omsorgsfastigheter AB investerar direkt och indirekt i fastigheter i Sverige och övriga Norden. Fonden startades 2019 och har tillförts mer än 1 200 Mkr i fondkapital.

Under åren 2019 till 2023 gjordes omfattande direkta fastighetsinvesteringar i samhällsfastigheter i Sverige. Dessa avyttrades i sin helhet vid årsskiftet 2023 / 2024.

Idag utgörs Estea Omsorgsfastigheters huvudsakliga investering av ett innehav i fastighetsfonden Slättö Core+, vilket ger en bred och långsiktig indirekt exponering mot kassaflödesgenererande fastigheter i Norden. Slättö Core+ fokuserar i huvudsak på fastigheter inom segmenten bostäder, logistik, lätt industri och allmännyttiga fastigheter. Mer om Slättö går att läsa på Slättös hemsida www.slatto.se.

Direkta och indirekta fastighetsinvesteringar
Estea Omsorgsfastigheter kan göra såväl direkta som indirekta fastighetsinvesteringar. Direkta fastighetsinvesteringar innebär att Estea Omsorgsfastigheter förvärvar fastigheter som förvaltas i egen regi.

En indirekt fastighetsinvestering kan ge en fördelaktig exponering mot en specifik portfölj, strategi eller segment av marknaden utan att fastigheterna är helägda och förvaltade av Estea Omsorgsfastigheter. En indirekt investering kan därmed skapa fördelar att effektivt uppnå diversifiering, omallokering eller riskreducering. Det finns fler olika sätt för Estea Omsorgsfastigheter att uppnå denna typ av exponering, t.ex. genom investeringar i andra fastighetsfonder, noterade eller onoterade fastighetsbolag. Investeringen i Slättö Core+ är ett exempel på en indirekt investering.

Innehavet i Slättö Core+
Estea Omsorgsfastigheters investering i Slättö Core+ är en långsiktig investering och utgör en indirekt fastighetsinvestering. Estea Omsorgsfastigheter har emellertid rätt att närsomhelst avyttra innehavet i Slättö Core+ på sekundärmarknaden till annan professionell och institutionell investerare, samt under en 3-5 års period, med vissa begränsningar, till Slättö Core+ begära inlösen av fondandelarna. En eventuell inlösen skall ske till NAV och under förutsättning att likviditet i Slättö Core+ så medger.

Information om Slättö Core+
Slättö Core+ är en institutionell icke noterad fastighetsfond riktad till professionella investerare. Fonden lämnar därmed ingen publik information. Utvecklingen av Estea Omsorgsfastigheters innehav i Slättö Core+ kommer i allt väsentligt återspeglas i löpande utveckling av NAV, vilka Estea Omsorgsfastigheter publicerar kvartalsvis.

För att ge investerare i Estea Omsorgsfastigheter information om Slättö Core+ finns här viss sammanfattande information: länk till PDF-dokument.

NAV Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Senast publicerade NAV uppgår till 55,3 per 2024-03-31.

Snabbfakta
NamnEstea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Startdag2019
Löptid5 år
Målavkastning8-10 procent per år
Ränta på kapitalandelsbevis4 % per år med kvartalsvis utbetalning*
Ränteutbetalningsdagar 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober
BörsnoteringNasdaq Stockholm
ISINSE0013513801
KortnamnESTEA OMSORG FONDANDEL
VDMagnus Nordholm
FörvaltareAnna Smith
StyrelseJohan Eriksson, Magnus Nordholm, Peter Wallqvist
*Ackumuleras från och med 10 april 2023 för utbetalning vid senare utvisat tillfälle
Nyckeltal
NAV55,3 %

Uppgifter per 2024-03-31. Nyckeltal baseras på data från senast publicerad rapport.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi strävar mot hållbarhet som en naturlig del av våra processer.

Vi har sedan starten arbetat strategiskt med att minska energikonsumtion, effektivisera förvaltningen av våra fastigheter och skapa en organisation där medarbetare trivs och levererar kvalitativa tjänster till våra kunder. I dialog med våra intressenter arbetar vi målmedvetet för att stärka vårt ansvarstagande och leva upp till förväntningar om hållbart företagande, samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande på ett lönsamt sätt.

Klicka här för att läsa hela texten.

Pressmeddelanden
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) outsourcar administration och rapportering till AIFM Group.
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – mars 2024
Dokument
Estea Omsorgsfastigheter Slättö Core+ Rapport 2 2024
Estea Omsorgsfastigheter Slättö Core+ Rapport 1 2024