Om Estea

title
title
01
02
03
04
05
06

Verksamheten

Estea vill bidra till långsiktig samhällsutveckling. Vi skapar värde för samhället och för våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Estea grundades för snart 20 år sedan och har sedan starten gjort transaktioner för närmare 20 miljarder. Idag har vi en väletablerad position i marknaden som stämmer väl överens med våra kärnvärden. Vi är ett företag där medarbetarna, med sina samlade kunskaper och erfarenheter driver bolaget och dess fonders utveckling framåt.

Genom vår omfattande erfarenhet har vi utvecklat den kunskap, förmåga och position som behövs för att agera på vår marknad på ett framgångsrikt sätt. Vi vill förstå aktuella och framtida samhällsbehov och därigenom kunna utveckla specifika och relevanta fastighetsstrategier.

Vår proaktivitet och genomförandekraft ger oss, i kombination med vår entreprenörsanda, möjligheten att skapa värden. Genom ansvarsfulla investeringar har vi historiskt uppnått en attraktiv avkastning för investerare i våra fonder. För våra investerare är det enkelt och lönsamt att genom våra fonder investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Vision

Vår vision är att bidra till långsiktig samhällsutveckling.

Mission

Vår mission är att skapa värde för samhället och för våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Kärnvärden

• Ansvar
• Långsiktighet
• Entreprenörskap
• Värdeskapande

Styrelsen

Jockum Beck-Friis

Chairman of the Board

Ordförande sedan 2011. Fil.kand. från Stockholms Universitet. Har tidigare varit verksam inom bl.a. SEB och Securum.

Johan Eriksson Rydermark

CEO/ Member of the Board

Ledamot sedan 2011. Studier på Högskolan i Skövde samt examen från London School of Economics. Har tidigare varit verksam inom bl.a. Hederat Group Treasury AB och Landesbank Kiel.

David Ekberg

COO/ Member of the Board

Ledamot sedan 2013. Jur.kand. samt studier på magisternivå i ekonomi från Lunds Universitet samt Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Magnus Nordholm

Member of the Board

Ledamot sedan 2022. Ansvarar för affärsutveckling och institutionell försäljning. Kommer närmast från tjänsten som vice vd på Heimstaden. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat befattningar som vd för Fredensborg, chef för Nordic Real Estate Products och chef för strukturerad fastighetsfinansiering på HSH Nordbank

Bo Lerenius

Member of the Board

Ledamot sedan 2019. Examen i ekonomi från Lunds Universitet. Tidigare haft styrelseposter och ledande befattningar i ett antal större internationella företag.

Johan Stern

Member of the Board

Ledamot sedan 2011. Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Har tidigare varit verksam inom bl.a. FMG Fund-managers Ltd och SEB och har pågående styrelseuppdrag i bl.a. RP Ventures AB, Getinge AB, Elanders AB, Lifco AB och Healthinvest Partners AB.

Racine Ashjari

Member of the Board

Ledamot sedan 2022. Jur.kand. från Stockholms Universitet. Advokat och medgrundare till Advokatfirman Morris AB, legal rådgivare med särskild inriktning mot M&A, bolagsrätt och fastighetsfrågor. Innehar styrelseposter i investmentbolag.

Belysning är en viktig faktor ur energisynpunkt och alla våra fastigheter uppgraderas med modern och energisnål belysning. Samtidigt är upplysta miljöer viktiga för trygghet och trivsel.

Investeringskommitté

Investeringskommittén har utsetts av styrelsen i Estea AB.

Investeringskommittén utvärderar löpande potentiella investeringar och fattar beslut åt fonderna om vilka investeringar som ska genomföras.

Investeringskommittén består idag av medarbetare hos Estea AB.

Hållbarhet

Vi strävar mot hållbarhet som en naturlig del av våra processer.

Vi har sedan starten arbetat strategiskt med att minska energikonsumtion, effektivisera förvaltningen av våra fastigheter och skapa en organisation där medarbetare trivs och levererar kvalitativa tjänster till våra kunder. I dialog med våra intressenter arbetar vi målmedvetet för att stärka vårt ansvarstagande och leva upp till förväntningar om hållbart företagande, samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande på ett lönsamt sätt.

Tillstånd och legala frågor

Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”).

Erhållna tillstånd

  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3:e kap. 1:a § LAIF.

  • Tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3:e kap. 2:a § första stycket LAIF, samt ta emot medel med redovisningsskyldighet och lämna investeringsråd enligt 3:e kap. 2:a § andra stycket 2 och 4 LAIF.

Vi ser ständigt över våra fastigheter för att säkerställa en så effektiv och hållbar energiförsörjning som möjligt.

Jobba hos oss

Vill du vara med och utveckla Estea?

Estea är ständigt i rörelse och söker hela tiden efter talanger som kan bidra till vår fortsatta utveckling. Om du känner dig hemma i en snabbfotad organisation där du gör skillnad kan Estea vara för dig.

Besök vår karriärssida för mer information.