Estea stöder energisparinitiativet #HusFörHus

21 November, 2022

På initiativ från fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP har en energispararkampanj under hashtaggen #HusFörHus anordnats. Kampanjen kommer att vara aktiv under vintern 22/23 med målet att bidra till minskad energianvändning genom att samverka, dela kunskap, och inspirera till åtgärder för att spara energi. En av de positiva effekter som uppstår av att spara energi är att belastningen på Sveriges elnät minskar så att överskottet kan exporteras till länder med sämre förutsättningar för en grön omställning.

-Vi ser potential att göra skillnad i flera av våra fastigheter, exempelvis för Forskaren i Lund har vi stora möjligheter till att uppnå resultat med riktade energieffektiviseringsåtgärder. Exempelvis att kartlägga energiflöden kommer ge oss en bättre insikt i dygnets förbrukning och därigenom se över och förhoppningsvis minska flöden på kvällar och nätter, såtillvida att ingen verksamhet tar skada, säger Filip Bons Larsson, Head of Sustainability.

Img