Förtydligande gällande kurs på kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB

22 December, 2020

Med anledning av den nyligen genomförda delåterbetalningen av nominellt belopp och förestående utbetalning av vinst och avveckling av själva fonden har Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) stoppats för vidare handel sedan den 23 november 2020. Återbetalningen av 99,99% av det nominella beloppet som enligt plan (läs mer här) genomfördes den 2 december 2020 har dock lett till att värdet på innehavet är missvisande i flera depåer.

Estimerad resterande återbetalning är alltjämt 25-30% (läs mer här) per andel på det ursprungliga nominella beloppet om 10 000 kronor. Då återbetalning skett av 9 999 kronor per certifikat, anges det nominella beloppet till 1 krona, vilket således är korrekt gällande återstående nominella belopp, men missvisande gällande vinst.

Så beräknar du det korrekta marknadsvärdet

Stängningskursen per sista handelsdagen den 23 november 2020 var 123,12% (länk till fondens börsrum). Således var marknadsvärdet per kapitalandelsbevis 12 312 kronor. Sedan dess har 9 999 kronor per andel återbetalas. Det korrekta marknadsvärdet bör därför anges till 2 313 kronor per andel.