Information rörande andrahandshandel perioden 27 oktober 2020 – 12 januari 2021

30 April, 2021

På grund av ett administrativt fel har handel i de av Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Bolaget”) utgivna kapitalandelsbevisen med kortnamn ESTEA OMSORG FONDANDEL och ISIN SE0013513801 (”Fondandelarna”) skett med felaktig räntekomponent.

Under perioderna:

(i) 27 oktober 2020 till 14 december 2020 har räntekomponenten per Fondandel varit motsvarande ca 15 kronor för hög;

(ii) 15 december 2020 till 12 januari 2021 har räntekomponenten per Fondandel varit motsvarande ca 70 kronor för hög.

Detta innebär att investerare som köpt Fondandelar under någon av ovan angivna perioder har betalat för mycket i räntekompensation.

Bolagets förvaltare, Estea AB, avser därvid att kompensera drabbade investerare, med ett belopp motsvarande den felaktigt betalade räntekomponenten. Noteras bör att inga anspråk kan ställas på ränta, indirekt skada eller motsvarande.

Administrationen av kompensationsutbetalningen kommer att ske via respektive investerares depåbank, varvid investerare som köpt Fondandelar under ovan nämnda perioder uppmanas att kontakta sin depåbank i syfte att erhålla kompensationen.

Upplysningsvis bör noteras att Bolagets långivaragent, Intertrust (Sweden) AB, har informerats och godkänt ovan angivna hantering.