Så agerar Estea med anledning av coronaviruset

14 September, 2021

Estea har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att sedvanlig verksamhet kan fortlöpa under den pågående spridningen av coronaviruset och de effekter av åtgärder som tagits av myndigheter och andra aktörer. Handlingsplaner har upprättats för våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Dessa omfattar förhöjd hänsyn och riskmedvetenhet, omvärldsbevakning och riskkontroll samt åtgärder för ökad extern och intern kommunikation.

Esteas personal

All intern personal har utlokaliserats och har upprättat arbetsstationer hemifrån. Verksamheten fortlöper därifrån utan övrig relevant förändring. Vi har även haft intern genomgång av hygienråd och rutiner för möten såsom platsbesök. Effektiva digitala förbindelser har säkerställts mellan arbetslag och företaget som helhet. Restriktioner har införts gällande resande och för resande från utlandet tillämpas en karantän. Vi har även beslutat att inte hålla kontoret öppet för möten.

Esteas fonder

Stresstester har genomförts utifrån riskbedömningar för varje fond, fastighet, hyresavtal, kreditgivare och underleverantör. Vi har prioriterat och styrt vårt arbete för att stödja de processer som vi bedömt som viktigast eller mest brådskande.

Esteas hyresgäster och fastighetsförvaltning

Vi för nära dialog med våra hyresgäster. Estea har bland annat en betydande andel tillgångar inom samhällsfastigheter, såsom vårdcentraler, tandläkarmottagningar, skol- och förskoleverksamheter liksom ett större bestånd av vård- och omsorgsboenden, där specifika behov noggrant beaktas. Detta innefattar bland annat extra hänsyn och försiktighet gällande utförande av service i hyresgästernas lokaler och bostäder.

Vi för löpande dialog med våra underleverantörer. Tillsammans anpassar vi rutinerna för utförande av arbetet baserat på de officiella riktlinjer som gäller och hyresgästernas behov. Om du känner dig osäker kring rutinerna hos en specifik leverantör, besök respektive hemsida eller kontakta respektive kundtjänst.

Information kommer att uppdateras löpande

Vi kommer att bevaka händelsernas utveckling noggrant och anpassa vår kommunikation efter läge och uppkomna frågor. Kommunikation kommer att ske via vår hemsida om inte annat nämns. Saknar du svar på din fråga, vänligen kontakta info@estea.se, eller ring 08 – 679 05 00.