Fått brev om skriftligt förfarande? Läs här.

14 December, 2023

Investerare som per den 12 december 2023 var registrerade innehavare av fondandelar i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) får i dagarna ett meddelande från sin bank angående ett s.k. skriftligt förfarande. Det innebär att du som fondandelsägare får erbjudande om att rösta om ändringar av fondvillkoren.

Omröstningen avser i korthet:

– Förtydliganden kring vad Fondens investeringar kan innefatta, där bland annat alternativa investeringsfonder adderas.

– Fonden har rätt att ingå avtal om ersättningen med nya AIF-förvaltare utan att röstningsförfarande krävs, förutsatt att ersättningen för portföljförvaltningen reduceras.

– Godkännande av att Fonden får förvärva och äga stamaktier och preferensaktier i fonden Slättö Core+.

– Godkännande att Fonden och Agenten får underteckna en konsoliderad version av Villkoren där de föreslagna förändringarna införlivats.

Röstning sker genom att röstsedeln längst bak i kallelsen benämnd "Svarstalong för Investerare” ifylles och skickas in, antingen direkt till Agenten eller, om du som Investerare innehar dina Fondandelar via en förvaltare, till din förvaltare. Om du vill skicka din röst direkt till Agenten och inte är direktregistrerad innehavare av Fondandelar krävs också intyg från din förvaltare. Mer information om röstsedel och intyg finns i kallelsen. Du som innehar dina Fondandelar via Avanza eller Nordnet kan också rösta genom den digitala röstningsfunktion de erbjuder.

Din röst behöver ha nått fram till långivaragenten Intertrust senast kl. 12 den 12 januari 2024, eller det datum som din bank meddelat.

Kontakta oss gärna vid frågor på info@estea.se, eller tel: 08 679 05 00.