Teckna andelar i Estea Omsorgsfastigheter - teckningsperioden startar 24 november

23 November, 2021

Andelen äldre i Sverige blir allt större. Men många kommuner har underskott på äldreboenden och behoven ökar. Estea Omsorgsfastigheter har sedan starten 2019 etablerat sig som en stor aktör inom sektorn samhällsfastigheter. Fonden investerar med målsättningen att förvalta och förädla samhällsfastigheter för att på ett långsiktigt sätt skapa värden och en stabil avkastning till fondens investerare.
Img
Nu erbjuds allmänheten att teckna andelar motsvarande totalt 157,5 MSEK i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ). Motivet för emissionen är att via ett utökat förvärvsutrymme tillvarata identifierade möjligheter i marknaden.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet.