Investera

title
title

Fastigheter som investering

Fastigheter betraktas traditionellt som ett defensivt tillgångsslag.

Estea har en lång erfarenhet som aktör på fastighets- och finansmarknaden och tillför kunskap, erfarenhet och genomförandekraft. Fastighetsmarknaden består av flera sektorer med särskiljande egenskaper och karaktär som alla har olika förutsättningar beroende på tidpunkt. Genom aktiv förvaltning vill vi uppnå en optimal exponering, oavsett om det gäller sektorrotationer eller trender på marknaden, varför vårt erbjudande över tid varierar.

Så investerar du

Estea genomför löpande kapitalanskaffningar där du som investerare kan delta.

Estea erbjuder fastighetsinvesteringar som passar för såväl privata som institutionella investerare. Investerare i våra fonder uppnår en exponering som är mycket snarlik direktägande i fastigheter.

Vi har löpande erbjudanden till marknaden. Dels genom kapitalanskaffningar i befintliga fonder som nyetablerade fonder baserade på specifika strategier och teman. Vi publicerar löpande information om våra erbjudanden på vår hemsida samt genom våra samarbetspartners.

Estea arbetar löpande med att identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter, vilket innebär att det med jämna mellanrum ges möjlighet att delta i kapitalanskaffningar.

Våra kapitalanskaffningar som riktar sig till allmänheten utannonseras publikt och på vår hemsida där du kan hitta information, allmänna villkor och samtliga dokument för att kunna fatta investeringsbeslut.

Estea har både noterade och onoterade fonder. Vad det avser noterade fonder ger det dig som investerare flera fördelar. De börsnoterade fondandelarna kan handlas via din bank under normala marknadsförhållanden och för att säkerställa likviditet har det underliggande värdepappret en market maker som ställer dagliga köp- och säljkurser. Genom att de är börsnoterade kan andelarna förvaras i alla vanliga depåer, så som aktie- och fonddepå, tjänstepensionsdepå och investeringssparkonto, ISK.

För mer information kontakta:

Per Torpare

Head of Fundraising and Business Development

Telefon: 0709-22 10 88
E-post: per.torpare@estea.se