Pressmaterial

Användning av bilder i press och media

Fotografierna kan användas och publiceras i samband med artiklar, intervjuer eller uttalanden av personen i fråga. Upplösning kan användas såväl för digital publicering som för tryck.

Esteas Logtype

Estea är ett skyddat varumärke. Det är inte tillåtet att beskära, byta färg på eller ändra logotypen på något annat sätt. När du publicerar bilden ber vi dig också att ta hänsyn till logotypens skyddszon

Pressbilder

Logotyper

  • Estea_Fastigheter_Logotyp_Original_CMYK.eps

  • Estea_Fastigheter_Logotyp_Original_RGB.jpg

  • Estea_Fastigheter_Logotyp_Original_RGB.png

  • Estea_Properties_Logotyp_Original_CMYK.eps

  • Estea_Properties_Logotyp_Original_RGB.jpg

  • Estea_Properties_Logotyp_Original_RGB.png