Årsredovisning 2019 Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)