Delårsrapport Q2 2020 Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)