Aktuellt

25/3, 2024, 13:36

Information om innehav i Slättö Core+

Uppdaterad information om fonden Slättö Core+ finns nu publicerad på vår hemsida. Läs mer genom att klicka här. ...

14/12, 2023, 9:18

Fått brev om skriftligt förfarande? Läs här.

Investerare som per den 12 december 2023 var registrerade innehavare av fondandelar i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) får i dagarna ett meddelande ...

25/8, 2023, 12:18

Estea på Nordic Investment Conference 2023 i oktober

Tisdagen den 3 oktober 2023 går Nordic Investment Conference av stapeln i Köpenhamn och som deltagare i en paneldebatt om de nya utmaningarna på fasti...

18/4, 2023, 11:11

David Ekberg lämnar Estea AB

Estea meddelar härmed att David Ekberg, vice VD, har beslutat att lämna sin befattning. Efter mer än 17 år på Estea lämnar David Ekberg bolaget för at...

1/12, 2022, 8:12

Estea installerar AI-system för energioptimering i Forskaren

I fastigheten Forskaren 1, belägen i universitetsstaden Lund, sätter man snart i gång Myrspovens core lösning för energioptimering – myCoreAI. Systeme...

21/11, 2022, 13:24

Estea stöder energisparinitiativet #HusFörHus

På initiativ från fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP har en energispararkampanj under hashtaggen #HusFörHus anor...

14/10, 2022, 9:04

Möt vår nye hållbarhetschef

Filip Bons Larsson, ny hållbarhetschef på Estea, svarar på tre korta frågor. Vad är din roll på Estea? Jag är hållbarhetsansvarig. Det innebär att ja...

28/4, 2022, 7:51

Estea söker Asset Manager

Vi förstärker nu teamet med en Asset Manager. I rollen som Asset Manager ansvarar du för att utveckla och skapa värde i Esteas portfölj av främst samh...

27/4, 2022, 14:05

Estea söker kommunikativ Hållbarhetschef

Vi förstärker nu teamet med en erfaren och kommunikativ Hållbarhetschef. Det är en nyinrättad tjänst, vilket skapar goda förutsättningar att vidareutv...

23/11, 2021, 15:01

Teckna andelar i Estea Omsorgsfastigheter - teckningsperiod startar 24 november

Andelen äldre i Sverige blir allt större. Men många kommuner har underskott på äldreboenden och behoven ökar. Estea Omsorgsfastigheter har sedan start...

19/11, 2021, 12:39

Lyssna till Estea på Avanzas Börsdag

Vill du veta mer om våra fastighetsinvesteringar? Estea medverkar på Avanzas Börsdag, onsdagen den 24 november. Klockan 08:30 kommer Johan Eriksson Ry...

14/9, 2021, 8:14

Så agerar Estea med anledning av coronaviruset

Estea har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att sedvanlig verksamhet kan fortlöpa under den pågående spridningen av coronaviruset och de ef...

26/5, 2021, 8:02

Estea välkomnar Nima Behnejad som analytiker till transaktionsavdelningen

Estea har en aktiv roll på transaktionsmarknaden och arbetar konsekvent med att utveckla och expandera våra fastighetsfonder. Nu har vi anställt Nima ...

30/4, 2021, 11:43

Information rörande andrahandshandel perioden 27 oktober 2020 – 12 januari 2021

På grund av ett administrativt fel har handel i de av Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Bolaget”) utgivna kapitalandelsbevisen med kortnamn ESTEA O...

22/12, 2020, 8:04

Information avseende handeln i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

I enlighet med tidigare information är handeln på i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ):s kapitalandelsbevis, som är noterat på NDX, avbruten per den...

22/12, 2020, 7:53

Förtydligande gällande kurs på kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB

Med anledning av den nyligen genomförda delåterbetalningen av nominellt belopp och förestående utbetalning av vinst och avveckling av själva fonden ha...