Möt Filip, vår nye hållbarhetschef

14 October, 2022

Img
Filip Bons Larsson, ny hållbarhetschef på Estea, svarar på tre korta frågor.

Vad är din roll på Estea?
Jag är hållbarhetsansvarig. Det innebär att jag säkerställer att vår verksamhet lever upp till krav och regler som ställs på hållbarhet i vårt företag, våra fonder och i våra tillgångar på ett effektivt sätt, och lägger en grund för vårt strategiska hållbarhetsarbete med fokus på ett hållbart och ansvarsfullt ägande.

Vad är din bakgrund?
Närmast kommer jag från PwC där jag så att säga har fått min yrkesmässiga skolning. Där verkade jag under sju år inom finansiell revision och hållbarhet, både som revisor och rådgivningskonsult. Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och därtill några extra kurser i hållbarhet.

Vad fick dig att söka dig till Estea?
I min mening är fastighetssektorn mer än någonsin en oerhört spännande plats att verka inom. Jag har sökt mig till Estea för att vi tillsammans kan göra konkreta skillnader i vårt fastighetsbestånd med fokus på energi- och materialanvändning i ett första led. På så sätt känner jag mig delaktig i samhällsutvecklingen. Min uppfattning är att Estea verkligen menar allvar med satsningen på hållbar utveckling och jag känner att jag får utrymme att påverka.

Besök vår karriärssida.