Estea Delfinen HoldCo AB

title

Fonden är under avveckling.

Pressmeddelanden
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – september 2023
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – juni 2023