Estea Delfinen HoldCo AB

title

Fonden är under avveckling.

Pressmeddelanden
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – mars 2022
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) har förvärvat ett äldreboende under uppförande i Halmstad.