Estea Delfinen HoldCo AB

title

Fonden är under avveckling.

Pressmeddelanden
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – mars 2023
Årsredovisning för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – december 2022