Estea Delfinen HoldCo AB

title

Fonden är under avveckling.

Pressmeddelanden
24/6
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen.
24/6
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) inleder strategiskt samarbete med Samfastigheter i Norden AB.