Estea Delfinen HoldCo AB

title

Fonden är under avveckling.

Pressmeddelanden
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) genomför en publik emission för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.
Delårsrapport Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) för perioden januari – september 2021