Estea Forskaren HoldCo AB

title

Fonden äger fastigheten Forskaren i Lund.

Fastigheter som ingår i denna fond

Våra fastigheters geografiska platser

Forskaren 1
Pressmeddelanden
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – mars 2022
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) har förvärvat ett äldreboende under uppförande i Halmstad.