Estea Forskaren HoldCo AB

title

Fonden äger fastigheten Forskaren i Lund.

Fastigheter som ingår i denna fond

Våra fastigheters geografiska platser

Forskaren 1
Pressmeddelanden
Fondförvaltaren Estea AB välkomnar Joachim Carlsson som CFO
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – september 2022