Estea Forskaren HoldCo AB

title

Fonden äger fastigheten Forskaren i Lund.

Fastigheter som ingår i denna fond

Våra fastigheters geografiska platser

Forskaren 1
Pressmeddelanden
24/6
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen.
24/6
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) inleder strategiskt samarbete med Samfastigheter i Norden AB.