Estea Forskaren HoldCo AB

title

Fonden äger fastigheten Forskaren i Lund.

Fastigheter som ingår i denna fond

Våra fastigheters geografiska platser

Forskaren 1
Pressmeddelanden
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – juni 2023
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) avyttrar fastighet i Halmstad