Estea Forskaren HoldCo AB

title

Fonden äger fastigheten Forskaren i Lund.

Fastigheter som ingår i denna fond

Våra fastigheters geografiska platser

Forskaren 1
Pressmeddelanden
Rättelse av felaktig MAR-klassificering.
Övertecknad emission i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ).