Estea Sverigefastigheter 3

  • 28,8% avkastning utöver den årlig räntan.
  • Sveriges 10:e största affär 2020.
  • Framröstad till årets tredje bästa försäljning av branschmagasinet Fastighetsvärlden.
  • Närmare 4 000 investerare.
  • Såld i sin helhet för 2,5 Mdr till Nyfosa.
Vård, 150%
Bostäder, 100%
Butik, 30%
Kontor, 530%
Hotell, 50%
Utbildning, 90%
Lager/Övrigt, 40%
Totalt: 10000 kvm
Fondstruktur
Regionalt diversifierad portfölj med fokus på samhällsfastigheter
Alternativ investeringsfond
Avkastningsstruktur
Ränta om 6,25% per år med kvartalsvis utbetalning
Vinstdelning om 75% av resultatet utöver de 6,25%
Emitterat belopp
792 mkr
Fastigheter
16 fastigheter
Ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta
Järva närsjukhus
Hyresgäster
Stor andel helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster
Namnkunniga hyresgäster, kommuner
Avkastning
Ca 11–12% årlig avkastning
NAV vid tillkännagivande avyttring 115,6%
Börskurs vid tillkännangivande av avyttring 102%
128,8% slutlig återbetalning
Omnämnanden
En av de 20 största affärerna i Sverige 2020
Utnämnd till tredje bästa försäljning 2020
Pressmeddelanden
Meddelande om slutlig återbetalning av kapitalandelslån i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2020
Dokument
allmaenna-villkor-estea-sverigefastigheter-3-ab-estea-kapbevis3-150518
anmalningssedel-sverigefastigheter-3-ab-1