Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

title

Ett brett investeringsmandat med diversifiering av fastigheter i olika segment

Målet är att skapa en långsiktig och stabil avkastning genom att äga och utveckla fastigheter med så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till rådande marknadsförutsättning och riskprofil.

Fonden är under avveckling och fastigheterna är avyttrade. En första delutbetalning av nominellt belopp samt upplupen ränta skedde den 2 december 2020, och återstoden av vinst och nominellt belopp utbetalas under första kvartalet 2021.

Snabbfakta
NamnEstea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
Startdag2015
Löptid7 år
Ränta på kapitalandelsbevis6.25 %
Noterad sedan2015
ISINSE0007131883
Kort namnESTEA KAPBEVIS3
Antal fastigheter15 st
Total area80688 kvm
VDJohan Eriksson
FörvaltareAnna Smith
StyrelseJockum Beck-Friis, Johan Eriksson, David Ekberg
Nyckeltal
NAV119,8%
Ackumulerad ränta33,1%

Beräknat: 2020-09-30 NAV enligt senaste rapport. Ackumulerad ränta sedan startdag.

Pressmeddelanden
22/2
Meddelande om slutlig återbetalning av kapitalandelslån i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
12/11
Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2020
Dokument
allmaenna-villkor-estea-sverigefastigheter-3-ab-estea-kapbevis3-150518
anmalningssedel-sverigefastigheter-3-ab-1