Estea Bostadsfastigheter AB (publ)

title

Fonden Estea Bostadsfastigheter investerar i moderna bostadsfastigheter. Målet med fonden är att skapa ett förutsägbart och stabilt kassa­flöde samt goda förutsättningar för värde­tillväxt ­genom en väldiversifierad portfölj av bostads­fastigheter.

Estea Bostadsfastigheter investerar i miljöcertifierade, nybyggda fastigheter i tillväxtregioner med stark och diversifierad näringslivssektor och god infrastruktur, typiskt sett regionhuvudstäder och universitets-/högskolestäder. Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade från att de inträder i fonden.

Målavkastningen är 8-10 procent per år som bygger på kassaflödet från fastigheterna, varav 5 procent delas ut som en årlig ränta, samt värdeuppgång genom förädling.

Snabbfakta
NamnEstea Bostadsfastigheter AB (publ)
Startdag2021
Löptid5 år
Målavkastning8-10 procent per år
Ränta på fondandelar5 % per år*
Ränteutbetalningsdag10 november
Antal fastigheter1 st
Total area9 638 kvm BOA
VDMagnus Nordholm
FörvaltareAnna Smith
StyrelseJockum Beck-Friis, Johan Eriksson, Magnus Nordholm
*Ackumuleras för utbetalning vid senare utvisat tillfälle.
Nyckeltal
NAV3,3 %
Uppgifter per 2024-03-31.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi strävar mot hållbarhet som en naturlig del av våra processer.

Vi har sedan starten arbetat strategiskt med att minska energikonsumtion, effektivisera förvaltningen av våra fastigheter och skapa en organisation där medarbetare trivs och levererar kvalitativa tjänster till våra kunder. I dialog med våra intressenter arbetar vi målmedvetet för att stärka vårt ansvarstagande och leva upp till förväntningar om hållbart företagande, samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande på ett lönsamt sätt.

Klicka här för att läsa hela texten.

Fastigheter som ingår i denna fond

Oppeby Gård 1:11
Oppeby Gård 1:11
Snabbfakta
FastighetsbeteckningOppeby Gård 1:11

Våra fastigheters geografiska platser

Oppeby Gård 1:11
Pressmeddelanden
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – mars 2024
Styrelsen i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) beslutar om delutbetalning av ränta
Rapporter
Estea Bostadsfastigheter AB - Årsredovisning 2023
Estea Bostadsfastigheter AB - Bokslutskommuniké januari - december 2023