Estea Bostadsfastigheter AB (publ)

title

Fonden Estea Bostadsfastigheter investerar i moderna bostadsfastigheter. Målet med fonden är att skapa ett förutsägbart och stabilt kassa­flöde samt goda förutsättningar för värde­tillväxt ­genom en väldiversifierad portfölj av bostads­fastigheter.

Estea Bostadsfastigheter investerar i miljöcertifierade, nybyggda fastigheter i tillväxtregioner med stark och diversifierad näringslivssektor och god infrastruktur, typiskt sett regionhuvudstäder och universitets-/högskolestäder. Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade från att de inträder i fonden.

Målavkastningen är 8-10 procent per år som bygger på kassaflödet från fastigheterna, varav 5 procent delas ut som en årlig ränta, samt värdeuppgång genom förädling.

Snabbfakta
NamnEstea Bostadsfastigheter AB (publ)
Startdag2021
Löptid5 år
Målavkastning8-10 procent per år
Ränta på fondandelar5 % per år
Ränteutbetalningsdag10 november
Antal fastigheter2 st
Total area15 700 kvm BOA
VDMagnus Nordholm
FörvaltareAnna Smith
StyrelseJockum Beck-Friis, Johan Eriksson, Magnus Nordholm
Nyckeltal
NAV6,4 %
Uppgifter per 2023-12-31.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi strävar mot hållbarhet som en naturlig del av våra processer.

Vi har sedan starten arbetat strategiskt med att minska energikonsumtion, effektivisera förvaltningen av våra fastigheter och skapa en organisation där medarbetare trivs och levererar kvalitativa tjänster till våra kunder. I dialog med våra intressenter arbetar vi målmedvetet för att stärka vårt ansvarstagande och leva upp till förväntningar om hållbart företagande, samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande på ett lönsamt sätt.

Klicka här för att läsa hela texten.

Fastigheter som ingår i denna fond

Oppeby Gård 1:11
Oppeby Gård 1:11
Snabbfakta
FastighetsbeteckningOppeby Gård 1:11

Våra fastigheters geografiska platser

Oppeby Gård 1:11
Pressmeddelanden
Estea Omsorgsfastigheter slutför försäljningen av fastighetsportföljen till Slättö Core+
Uppdaterad finansiell kalender för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Rapporter
Estea Bostadsfastigheter AB - Delårsrapport januari - juni 2023
Estea Bostadsfastigheter AB - Årsredovisning 2022