Estea Bostadsfastigheter AB (publ)

title

Fonden Estea Bostadsfastigheter investerar i moderna bostadsfastigheter. Målet med fonden är att skapa ett förutsägbart och stabilt kassa­flöde samt goda förutsättningar för värde­tillväxt ­genom en väldiversifierad portfölj av bostads­fastigheter.

Estea Bostadsfastigheter investerar i miljöcertifierade, nybyggda fastigheter i tillväxtregioner med stark och diversifierad näringslivssektor och god infrastruktur, typiskt sett regionhuvudstäder och universitets-/högskolestäder. Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade från att de inträder i fonden.

Målavkastningen är 8-10 procent per år som bygger på kassaflödet från fastigheterna, varav 5 procent delas ut som en årlig ränta, samt värdeuppgång genom förädling.

Snabbfakta
NamnEstea Bostadsfastigheter AB (publ)
Startdag2021
Löptid5 år
Målavkastning8-10 procent per år
Ränta på fondandelar5 % per år
Ränteutbetalningsdag10 november
Antal fastigheter2 st
Total area15 700 kvm BOA
VDJohan Eriksson
FörvaltareAnna Smith
StyrelseJockum Beck-Friis, Johan Eriksson, David Ekberg
Nyckeltal
NAV68,6 %
Uppgifter per 2022-12-31.

Fastigheter som ingår i denna fond

Våra fastigheters geografiska platser

Oppeby Gård 1:11
Pressmeddelanden
Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – mars 2023
Årsredovisning för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – december 2022
Rapporter
Estea Bostadsfastigheter AB - Årsredovisning 2022
Estea Bostadsfastigheter AB - Delårsrapport januari - juni 2022