Fastighetsägare med fokus på aktiv förvaltning

Ägande av fastigheter sker i separata och ifrån varandra skilda och oberoende svenska aktiebolag. Estea äger och utvecklar fastigheter inom lager- och logistikfastigheter, kontors- och handelsfastigheter men även projekt och nyproduktion.