Fonder

title
title

Allmänt

Våra fonder har alla en inriktning som är baserad på en strategi som ofta är specifika segment och teman. Strategierna kan vara defensiva eller opportunistiska, helt beroende på marknadens rådande förutsättningar. Våra fonder lyder under regelverket för alternativa investeringsfonder vilket innebär höga regulatoriska krav vilket syftar till att skydda dig som investerare.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Bred exponering mot nordiska fastigheter.

Läs mer om fonden
Estea Bostadsfastigheter AB (publ)
Estea Bostadsfastigheter AB (publ)

Fokus på bostadsfastigheter.

Läs mer om fonden

Avslutade fonder

Estea Sverigefastigheter 3

Diversifierad portfölj av svenska fastigheter.

Läs mer
Estea Forskaren HoldCo AB

Fokus på exploatering och utveckling.

Läs mer
Estea Delfinen HoldCo AB

Fokus på långsiktig värdetillväxt.

Läs mer