Fonder

title
title

Allmänt

Våra fonder har alla en inriktning som är baserad på en strategi som ofta är specifika segment och teman. Strategierna kan vara defensiva eller opportunistiska, helt beroende på marknadens rådande förutsättningar. Våra fonder lyder under regelverket för alternativa investeringsfonder vilket innebär höga regulatoriska krav vilket syftar till att skydda dig som investerare.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Fokus på vård- och omsorgsfastigheter.

Läs mer om fonden
Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Fonden har ett brett investeringsmandat med diversifiering av fastigheter i olika segment.

Läs mer om fonden
Estea Delfinen HoldCo AB
Estea Delfinen HoldCo AB

Fokus på långsiktig värdetillväxt.

Läs mer om fonden
Estea Forskaren HoldCo AB
Estea Forskaren HoldCo AB

Fokus på exploatering och utveckling.

Läs mer om fonden