Esteas Investeringsfonder

Ägande av fastigheter sker i separata och ifrån varandra skilda och oberoende investeringsfonder

SF3AB.jpg
Investeringsinriktning i en bred portfölj med diversifiering av fastigheter i olika segment
Estea_Omslag_Estea-Estea-Omsorgsfastigheter-AB-(publ)_Penna.jpg
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en stängd Alternativ Investeringsfond
Estea_Omslag_Estea-Forskaren-HoldCo-AB_Penna.jpg
Bolaget äger fastigheten Forskaren i Lund Estea Forskaren HoldCo AB är en stängd Alternativ Investeringsfond, i enlighet med LAIF, med ett begräns...
DelfinenAB.jpg
Estea Delfinen HoldCo AB är en stängd Alternativ Investeringsfond
LP5AB.jpg
Estea Logistic Properies 5 har investeringsinriktning mot lager- och logistikfastigheter
SF2AB.jpg
Investeringsinriktning i en bred portfölj med diversifiering av fastigheter i olika segment
Kapitalandelsbevis är ett finansiellt instrument som delvis liknar en obligation då det ger en ränteutbetalning och delvis liknar en aktie då det f...