Esteas Investeringsfonder

Ägande av fastigheter sker i separata och ifrån varandra skilda och oberoende investeringsfonder

SF2AB.jpg
Investeringsinriktning i en bred portfölj med diversifiering av fastigheter i olika segment
SF3AB.jpg
Investeringsinriktning i en bred portfölj med diversifiering av fastigheter i olika segment
LP5AB.jpg
Estea Logistic Properies 5 har investeringsinriktning mot lager- och logistikfastigheter
DelfinenAB.jpg
Estea Delfinen HoldCo AB är en stängd Alternativ Investeringsfond
Omsorgsfastigheter-HoldCo-AB.jpg
Estea Omsorgsfastigheter HoldCo AB är en stängd Alternativ Investeringsfond