Estea_Omslag_Estea-Forskaren-HoldCo-AB_Penna.jpg

Estea Forskaren HoldCo AB

Bolaget äger fastigheten Forskaren i Lund

Estea Forskaren HoldCo AB är en stängd Alternativ Investeringsfond, i enlighet med LAIF, med ett begränsat antal professionella investerare som delägare.

För mer information vänligen kontakta David Ekberg, vVD på Estea AB

Pressmeddelanden